The school of Health Innovation is a collaborative effort to "get the health research out of the drawer" and create new treatments for patients. This is an initiative between Faculty of Medicine at University of Oslo, NTNU, and Karolinska Institutet.

Møtet er et samarbeid mellom forskningsgruppen MS (OUS), Norsk MS-register og biobank, Haukeland universitetssykehus og Nansen Neuroscience Network sammen med Merck, Roche, Novartis, Sanofi-Genzyme, Biogen og Teva

Nansen Neuroscience Network would like to congratulate our chairman Professor Tormod Fladby for receiving the Dementia Research Award 2017.

Nordic Life Science Days offers networking and knowledge for anyone interested in the Nordic life science, biotechnologies, pharmaceuticals, medical devices and e-health business.

Velkommen til faglig møte 13. mars 2017 på Litteraturhuset i Oslo. Kveldsmøtet er arrangert av Norsk Hodepineselskap (NHS) i samarbeid med Nansen Neuroscience Network.

Lavanya - one of our students is featured in Dagens Næringsliv (DN). This is an initiative from Nansen Neuroscience Network and the universities collaborating are University of Oslo, NTNU in Trondheim and Karolinska in Stockholm.

Our CEO, Bjarte Reve, blogs about the need to commercialize medical research in Huffington Post. In Norway and Sweden, several universities (UIO, NTNU and Karolinska Institutet) now collaborate in offering School of Health Innovation to address the challenge of commercializing research.

Skandinavias første Helseinnovatørskole er åpnet. Nå får yngre helseforskere hjelp til å kommersialisere sine forskningsideer til ny diagnostikk, pasientbehandling eller nye tjenester for pasientene. Statsminister Erna Solberg var tilstede på åpningen.

Pages